Home  |  அறுசுவை
அறுசுவை
காலிப்ளவர் கிரேவி (Cauliflower Gravy)
காலிஃப்ளவர் குருமா (Cauliflower Kurma)
காய்கறி குருமா (Vegetables Kurma)
காடை குருமா (Quail Kurma)
கடாய் மஷ்ரூம் குருமா (Kadai Mushroom kurma)
கடலைப்பருப்பு குருமா (Chana Dal Kurma)
கடப்பா (Katapa)
உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி (Potato Sabji)
உருளைக்கிழங்கு கொஸ்து (Potato Kosthu)
உருளை குருமா (Potato Kurma)
ஈஸி சிக்கன் குருமா (Easy Chicken Kurma)
இட்லி முட்டை குருமா (Idli Egg Kurma)
இஞ்சி சிக்கன் ஸ்ட்டூ (Ginger Chicken Sttu)
ஆலு மட்டர் (Aloo Matar)
ஆட்டுக்கால் சால்னா (Mutton Leg Salna)
ஆட்டு ஈரல் கிரேவி (Mutton Liver Gravy)
பேபிகார்ன் மசாலா (Baby Corn Spices)
ப்ரான் இன் க்ரீன் சில்லி மசாலா (prawn in Green Chili Spices)
பெப்பர் பட்டாணி மசாலா (Pepper Peas Spices)
பெப்பர் சிக்கன் (Pepper Chicken)
பட்டாணி மசாலா (Peas Masala)
பிந்தி மசாலா (Bhindi Spices)
பிண்டி மசாலா (Bhindi Spices)
பாலக் பனீர் (Palak Paneer)
பாலக் சிக்கன் (Palak Chicken)
பாகற்காய் குழம்பு (Bitter Gourd Gravy)
மட்டர் பனீர் மசாலா (Mattar Paneer Spices)
ப‌னீ‌ர் மசாலா (Paneer Spices)
பனீர் டிக்கா மசாலா (Paneer Tikka Spices)
மீன் ரோஸ்ட் (Fish Roast)
Page(s):2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    of   46