Home  |  அசைவம்
அசைவம்
ஆட்டுக்கால் சால்னா (Mutton Leg Salna)
ஆட்டு ஈரல் கிரேவி (Mutton Liver Gravy)
ப்ரான் இன் க்ரீன் சில்லி மசாலா (prawn in Green Chili Spices)
பெப்பர் சிக்கன் (Pepper Chicken)
பாலக் சிக்கன் (Palak Chicken)
மீன் ரோஸ்ட் (Fish Roast)
மீன் மேத்தி மசாலா(Fish Methi Spices)
‌மீ‌ன் மசாலா (Fish Spices)
மீன் கிரேவி (Fish Gravy)
மீன் கிரீன் மசாலா பிரை (Fish Green Spices Fry)
மட்டன் மசாலா (Mutton Spices)
மட்டன் பச்சை மசாலா (Mutton Green Spices)
ஈஸி மட்டன் சாப்ஸ் (Easy Mutton Saps)
மசாலா சிக்கன் நுகற்ஸ் (spices chicken nugarals)
நண்டு மசாலா (Crab Spices)
நண்டு கிரேவி (Crab Gravy)
சிக்கன் மிளகு மசாலா (Chicken Pepper Spices)
சிக்கன் மசாலா (Chicken Spices)
சிக்கன் குடமிளகாய் மசாலா (Chicken Capsicum Spices)
சிக்கன் கிரேவி (Chicken Gravy)
கோழி இறக்கை கறி மசாலா (Chicken Feather Curry Spices)
கொத்து கோழி (Bunch Of Chicken)
கிரீன் மட்டன் மசாலா (Green mutton Spices)
கருவாட்டு கறி - நெய்மீன் கருவாடு (dried fish meat neimeen dried fish)
ஓய்ஸ்டெர் சாஸ் சிக்கன்(Oyster Sauce Chicken)
இறால் மசாலா (prawn spicy)
இறால் தொ‌க்கு (shrimp thokku)
இறால் கிரேவி (shrimp gravy)
ஆந்திரா நல்லி எலும்பு கறி (Andhra Nalli Bone Meat)
ஆந்திரா கோழி கிரேவி (Andhra Chicken Gravy)
Page(s):1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    of   10