Photo Gallery  |  Gods Gallery  |  Dakshinamurthy
 prev    1 of 4 next  

Dakshinamurthy in green background

Dakshinamurthy in green background
Photo(s) : 1 2 3 4   

Gods Gallery

Sri Maha Lakshmi
Sri Maha Lakshmi (4)
Venkatachalapathy
Venkatachalapathy (2)
Temple
Temple (8)
Shiva and Parvathi
Shiva and Parvathi (21)
Rama
Rama (6)
Perumal
Perumal (11)
Nataraja
Nataraja (6)
Narasimha
Narasimha (7)
Murugan
Murugan (19)
Meenakshi
Meenakshi (27)
Krishna
Krishna (11)
Jesus
Jesus (9)
Ayyappan
Ayyappan (2)
Ganesh
Ganesh (38)
Dakshinamurthy
Dakshinamurthy (4)
Aanjaneya
Aanjaneya (10)